Yaşam Döngüsü Analizi ; Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) bir ürün, proses veya hizmetin üretiminden bertarafına kadar (beşikten mezara) her aşamasındaki çevresel etkilerinin hesaplanmasına ve incelenmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Beşikten mezara yapılan bu analizde hammadde eldesi, üretim, kullanım, yaşam sonu, geri dönüşüm ve bertaraf aşamaları bulunmaktadır.

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizinde ISO 14010 ; ISO 14040 standartlarına göre yapılan çalışma sayesinde hem ürünün çevresel etkisi belirlenmiş olacak hem de iyileştirme çalışması yapılacak aşamaların tespiti sağlanacaktır. Yapılacak iyileştirme sonrası çevresel performanslar da karşılaştırılıp, ürünün karbon, enerji ve su ayak izi başta olmak üzere asidifikasyon, karasal ekotoksisite gibi 10 tane çevresel etki değerlendirme kategorisindeki değişimler ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Ayrıca yapılması düşünülen iyileştirmenin de ne yönde farklılaşma sağlayacağının analizi de yapılabilir. Yapılacak bu çalışmalar sayesinde firma hem sürdürülebilirlik politikasına güçlü bir katkı sağlamış olacak hem de pazarda yeşil üretim yapan bir firma olarak ön plana çıkarak ürününün değerinin artırarak rakipleri içerisinde ön plana çıkacaktır.

Ürün Sürdürülebilirliği kapsamında verilen hizmetler;