Enerji Modellemesi

Enerji Modellemesi ERKE, projelerin tasarım aşamasında enerji etkin sistemlerin seçilebilmesi ve binanın enerji tüketiminin ölçülebilmesi amacıyla bilgisayar simülasyonuna dayalı enerji modellemesi hizmeti vermektedir.

Enerji Modellemesinde ERKE

Enerji Modellemesi ; mevcut binaların yenilenmesinde ve yeni yapılacak binaların modellemesinde kullanılan bu simülasyon aracı ile enerji etkin ve sürdürülebilir bina tasarımları geliştirilmektedir. Enerji modellemesi danışmanlığı dahilinde ayrıca, çeşitli model senaryoların yıllık işletme maliyetleri ve enerji kullanım analizleri de yapılıp karşılaştırma imkanı sağlanmaktadır.

AVAN PROJE RAPORU

Avan proje raporu ve ilerleyen tasarım aşamalarında, uzman mühendislerimiz tarafından yapılan enerji modelleme analizleri sonucunda enerji etkin aydınlatma, dış cephe, HVAC gibi sistemlerin seçimini ve optimizasyonu konularında danışmanlık ve yıllık enerji maliyetlerinin tespiti hizmeti verilmektedir.

Yeşil Bina sertifikalarında da en önemli parametrelerden biri olan enerji modellemesi hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar kısaca listelenebilir

  • Bina şekillerinin yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Bina yönlerinin yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Bina yapımında kullanılan malzemelerin yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Binanın elektrik tesisat sisteminin yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Gün Işığı kontrolünün yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Binanın mekanik tesisat sisteminin yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Yenilenebilir kaynakların kullanılmasının yıllık enerji maliyetine etkisinin analizi,
  • Çeşitli bina tasarım senaryoları yaratarak bu senaryoların karşılaştırılması.