Günışığı Analizi ve Modelleme ; ERKE, gün ışığı modellemesi hizmeti ile, sürdürülebilir bina kapsamında gölge ve günışığı analizleri ile tasarımcılara enerji verimliliği ve iç mekan kalitesi yüksek bina tasarlama fırsatı sağlamaktadır.

Günışığı Analizi ve Modelleme

Günışığı Analizi ve Modelleme

Doğal gün ışığı iç mekan kalitesini yükseltir ve bina kullanıcılarının verimliliğini artırır. Bununla birlikte, gün ışığı açısından iyi tasarlanmış bir binada, güneş ışığının bina içlerine alınması ile enerji tüketimi maliyetleri ciddi oranda düşmektedir.

Gün ışığı tasarımı;

ısı kazancı ve kayıpları, kamaşma kontrolü ve gün ışığı varyantları arasındaki dengeden oluşmaktadır. Gölgeleme mekanizmaları ve elemanları, ışık yansıtma elemanları, avlular, ışıklıklar ve cam geçirgenlik stratejilerinin tamamı gün ışığı tasarımı kapsamında dikkate alınan parametrelerdir.
Bina yönelimi, pencere boyutları ve açıklıklar, cam seçimi, malzeme yansıtma katsayıları, iç duvarların yerleri gibi kararlar ise bina tasarım aşamasında düşünülmesi gereken önemli noktalardır.

İyi analiz edilmiş ve tasarlanmış gün ışığı ile

  • Mevcut veya yeni binaların doğal aydınlanma performansı yükselir,
  • Tasarımın, çevre binalar ile olan gölge ve gün ışığı ilişkilerini görsel olarak analiz etme olanağı olur

Daha fazla referans ve bilgi için iletişime geçin.

REFERANSLAR