LCA Bina Yaşam Döngüsü Danışmanlığı

LCA Bina Yaşam Döngüsü Danışmanlığı; Bina Yaşam Döngüsü Analizi (YDA, LCA), binanın tüm yapı bileşenlerinin hammadde üretimlerinden başlayıp, binanın inşası ve kullanım ömrü boyunca çevreye olan etkileri ve kullanım ömrünü tamamlayıp  yıkımına kadarki her aşamasında, beşikten mezara, çevresel etkilerinin hesaplanmasına ve incelenmesine yardımcı olan bir yöntemdir.

LCA Bina Yaşam Döngüsü Danışmanlığı

LCA Bina Yaşam Döngüsü Danışmanlığı

ISO 14040 standartları doğrultusunda yapılan Bina Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ile hedeflenen, binanın toplam çevresel etkisini belirlemenin yanında, tespit edilen bu çevresel etkinin minimize edilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarının ve mimarlık & mühendislik pratiklerinin uygulanması neticesinde, çevreye daha az negatif etkisi olan sürdürülebilir binalar tasarlamaktır.

Yapılacak iyileştirme sonrası çevresel performanslar da karşılaştırılıp, binanın karbon, enerji ve su ayak izi başta olmak üzere asidifikasyon, karasal ekotoksisite gibi on temel çevresel etki değerlendirme kategorisindeki değişimler ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Ayrıca uygulanması planlanan iyileştirme çalışmalarının da ne yönde ve hangi miktarda farklılaşma sağlayacağının analizi de Bina Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment, LCA) çalışmalarının önemli bir ayağıdır.

Bina Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment, LCA)

Bina Yaşam Döngüsü Analizi  (Building Life Cycle Assessment, B LCA) kapsamında yapılacak analiz, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları, proje paydaşlarının kurumsal sürdürülebilirlik politikalarına  önemli bir katkı sağlamanın yanında, inşa edilecek binanın LEED ve BREEAM başta olmak üzere, uluslararası yeşil bina değerlendirme sistemlerinde daha yüksek puanlar ve sertifika dereceleri almasını da sağlamaktadır.