Test ve Devreye Alma

Test ve Devreye Alma ; ERKE, bina enerji sistemlerinin (Aydınlatma, HVAC, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve diğer) işverenin ihtiyaç programına ve bu kapsamda hazırlanmış tasarım kriterlerine uygunluğunu kontrol edebilmek için hizmetler vermektedir.

Test ve Devreye Alma

Test ve Devreye Alma

Hizmetleri ile, aydınlatma, ısıtma-soğutma ve enerji sistemleri başta olmak verimlilik adına tasarlanan sistemler, uygun şekilde devreye alınır. Bu sayede daha enerji etkin bir bina ortaya koyulduğu gibi, insan sağlığına da en uygun yaşam / çalışma ortamları hazırlanır.

Test ve Devreye hizmetleri kapsamı

Aynı zamanda, LEED ve BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemleri kapsamında gereklilik olan hizmetler kapsamı aşağıdaki gibidir.
  • Sahada Test ve Devreye Alma,
  • İşveren İhtiyaç Programı,
  • Tasarım Kriterleri,
  • Ön-Fonksiyon Kontrol listeleri,
  • Fonksiyon Kontrol listeleri,
  • Test ve Devreye Alınma Raporu.