collectionTop

TRUE - Zero Waste

TRUE Sıfır Atık sertifikası

kuruluşların atıklarını en aza indirmelerine ve döngüsel ekonomi ilkelerini desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Sertifika, LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin belgelendirme kuruluşu olan Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından verilmektedir.

TRUE Sıfır Atık sertifikası

kuruluşların üçüncü taraf bir doğrulama süreci aracılığıyla atık azaltma ve döngüsel ekonomi ilkelerine olan bağlılıklarını göstermelerini gerektirir. Bu, bir atık değerlendirmesinin yürütülmesini, atık azaltma ve yönetim uygulamalarının uygulanmasını ve bunların atıkla ilgili faaliyetleri ve sonuçlarının izlenmesini ve raporlanmasını içerir.

TRUE Sıfır Atık sertifikası

için danışmanlık hizmetleri, kuruluşlara programın gerekliliklerini karşılama, iyileştirme alanlarını belirleme ve atık azaltma ve yönetim stratejilerini uygulama konusunda yardımcı olabilir. Bu, kuruluşların atıklarını azaltmalarına, kaynakları ve paradan tasarruf etmelerine ve sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye olan bağlılıklarını göstermelerine yardımcı olabilir.

TRUE Sıfır Atık sertifikası birkaç nedenden dolayı önemlidir:

 • Atık azaltmayı teşvik eder: TRUE Sıfır Atık sertifikası, kuruluşları atık üretimini en aza indirmeye ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmaya teşvik ederek atık azaltmayı teşvik eder.
 • Döngüsel ekonomiyi teşvik eder: TRUE Sıfır Atık sertifikası, kaynakları olabildiğince uzun süre kullanımda tutmayı ve israfı azaltmayı amaçlayan döngüsel ekonominin ilkeleriyle uyumludur.
 • Üçüncü taraf doğrulama sağlar: TRUE Sıfır Atık sertifikası, bir kuruluşun atık azaltma ve yönetim çabalarının üçüncü taraf doğrulamasını sağlar ve bu da paydaşlar arasında güven oluşturmaya yardımcı olur.
 • Tanınmış bir standart sunar: TRUE Sıfır Atık sertifikası, bir kuruluşun sürdürülebilirlik ve atık azaltma taahhüdünü gösteren tanınmış bir standarttır.
 • Sürekli iyileştirmeyi destekler: TRUE Sıfır Atık sertifikası, kuruluşları atık azaltma ve yönetim uygulamalarını sürekli gözden geçirmeye ve iyileştirmeye teşvik ederek sürekli iyileştirme için bir çerçeve sağlar.

Genel olarak TRUE Sıfır Atık sertifikası, kuruluşların atıklarını azaltmalarına, kaynak ve para tasarrufu yapmalarına ve sürdürülebilirlik ile döngüsel ekonomiye olan bağlılıklarını göstermelerine yardımcı olur.

Önkoşulların Sağlanması

Sertifikaya başvurulabilmesi için 7 adet önkoşulun sağlanması gerekmektedir. Bu önkoşullar açıklamaları ile beraber aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Hali hazırda bir atık yönetimi planınız mevcut olmalıdır.
 • Atık yönetim planınıza göre, oluşan atıklarınızı %90 oranında değerlendiriyor olmanız gerekmektedir. Atık yönetimi bu değerin altında olan tesisler için sertifikaya başvurulamamaktadır.
 • Atık yönetimi konusundaki yasal yükümlülüklerin uygun bir şekilde sağlandığından emin olunmalıdır.
 • Veri takibinin daha kolay yapılması ve çalışmalar sonucu güncel verilerin kıyaslanması amacıyla bir baz yıl belirlenmelidir.
 • Saha alanından ayrılan kontamine olmuş atıklar varsa, bu değer tüm oluşan ve yönetilen atıkların hacim/ ağırlık olarak %10’unu aşmamalıdır.
 • Sertifikanın güncelliğinin sağlanması için, 12 aylık dönemlerle atık yönetim verilerinin GBCI bünyesine sunulması gerekmektedir.
 • TRUE sertifikası sonucu yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde anlatıldığı bir doküman hazırlanarak GBCI bünyesine sunulmalıdır. Sertifika almaya hak görülmesi sonrası bu doküman, pazarlama stratejileri için kullanılabilmektedir.

Kredilerin Takibi

7 önkoşulun sağlanmasının ardından hayata geçirilen her çalışma bir puan olarak geri dönüş sağlar. Böylelikle, toplam uygulanan çalışmalar sonucu edinilen puan ile sertifika seviyesi ortaya çıkmış olur.

Tesisler, yedi önkoşulu sağlamasının ardından TRUE sistemindeki 15 kategori üzerinden en az 31 puan almalıdır.

TRUE Sertifikası derecelendirme sistemi 81 puan üzerinden değerlendirilmekte ve 4 seviye ile tanımlanmaktadır:

 • Yalın Sertifika: 31- 37 Puan
 • Gümüş Sertifika: 38-45 Puan
 • Altın Sertifika: 46-63 Puan
 • Platinum Sertifika: 64- 81 Puan

Kredi Kategorileri

TRUE Zero Waste Sertifika Derecelendirme Sistemi’nde 15 adet kredi kategorisi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:

Atık, amaçlanana ulaştıktan sonra atılan, kullanımdan kaldırılan malzeme veya maddeleri ifade eder. Bu malzemeler geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ve yeniden kullanılamayan öğeler olarak ayrılabilir. Çöp; kirlenmiş, diğer atık türleri ile karışmış veya artık değeri olmayan, yeniden kullanılamayan maddelerden oluşur. Çöplerin bertarafı genellikle düzenli depolama alanlarına gönderilerek gerçekleştirilir.

Atık yönetimi, maliyet tasarrufunu ve kaynak verimliliğini doğrudan etkilediği için hem bireyler hem de kurumlar için önemlidir. Ne kadar çok atık üretilirse, maliyet kaybı o kadar büyük olur. Bunun nedeni, atığın değeri olan ve uygun atık yönetimi stratejileriyle geri kazanılabilen malzemelerden oluşmasıdır. Bu stratejiler kağıt ve karton, plastik, metal, cam, tahta, organik atık ve elektronik atık gibi atık türlerine göre tasarlanmalıdır.

Atıkları en aza indirmek için, önce kaynağında azaltmak önemlidir. Bu, evlerimizde veya kurumlarımızda üretilen atık miktarını değerlendirerek ve bunu azaltmak için stratejiler uygulayarak yapılabilir. Atık yönetiminin nihai hedefi, atığın azaltılmasına ve uygun şekilde bertaraf edilmesine öncelik veren felsefi bir ilke olan Sıfır Atık'a ulaşmaktır. Sıfır Atık, israfı tamamen ortadan kaldırmak değil, mümkün olan en düşük seviyeye indirmek ve doğru yönetmektir.

 1. Sera gazı emisyonlarının ve  çevreye verilen zararın  azaltılması

 2. Maliyet tasarrufu

 3. Verimlilik artışı
 4. Halkla ilişkiler ve pazarlama  fırsatları

 5. Çalışan bağlılığını ve üretkenliğini  artırmak

 6. Müşterilere karşı marka sadakati  oluşturmak

 7. İnovasyona teşvik etmek

Referanslar
string(2) "96"