collectionTop

Pasif Ev Tasarımı ve Danışmanlığı

Pasif Ev; binanın ekolojik ayak izini azaltan bir binada enerji verimliliği için gönüllü bir standarttır. Sertifikalandırma ısıtma veya soğutma için çok az enerji gerektiren düşük enerjili binalarla sonuçlanır. Soğuk iklim bölgelerine uygun geliştirilmiş pasif ev kavramı, enerji etkin tasarım parametreleriyle, uygulandığı ülkelerde oldukça yüksek enerji performansı sağlamaktadır. Almanya’da geliştirilen pasif ev prensibi ile ısı yalıtımı, hava sızdırmazlık, ısı köprüsüz tasarım, yüksek verimli pencere ve ısı geri dönüşümlü havalandırma kavramları standartlaştırılarak binalarda, mevcut yapılara oranla %90’a varan enerji tasarrufu elde etmiştir. İyi yalıtımlı ve yüksek hava sızdırmazlık özelliğine sahip pasif evler, iç ısı üreten elektrikli cihazlar, kullanıcı gibi iç ısı kazançları ve güneş enerjisi kazançları tarafından pasif yolla ısıtılarak gerekli iç ortam kalitesi sağlanmaktadır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi ile dengeli ve sürekli temiz hava sağlanarak enerji kayıpları minimize edilmektedir.

1980’li yıllarda, İsveç ve Danimarka’da düşük enerjili binalar, yeni yapılacak binalar için gerekli enerji standardı olarak kabul edilmiştir. O günlerde, yüksek yalıtım, minimize edilmiş ısı köprüleri, yalıtımlı cam ve ısı geri kazanımlı havalandırma gibi bina enerji tüketimini azaltmak için gerekli pek çok unsur geliştirilmiştir. Bu temele dayanarak hazırlanan pasif ev kavramı ilk olarak 1988 yılının Mayıs ayında İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden Profesör Bo Adamson ve Almanya’daki Ev ve Çevre Enstitüsü’nden Profe-sör Wolfgang Feist tarafından ortaya atılmıştır.

Almanya’ nın Hesse eyaletinin desteklediği araştırma projeleriyle geliştirilen bu kavramın ilk örneği 1991 yılında Almanya’ nın Darmstadt şehrinde inşa edilmiştir. 1996 yılı Eylül ayında Darmstadt şehrinde kurulan Passivhaus Enstitüsü (passivehouse.com) ile pasif ev kavramı standartlaştırılarak teşvik ve kontrolü sağlanmıştır. Passivhaus Enstitüsü bu standardın diğer Avrupa ülkeleri tarafından da benimsenmesi için ‘‘CEPHEUS’‘ (Maliyet Verimli Pasif Evlerin Avrupa Standartları) Projesi altında Avrupa’ nın farklı bölgelerinde 250 Pasif Ev projesi yürütüp, onları ayrı ayrı gözlemleyip, performanslarını izlemiş-tir. CEPHEUS projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Pasif Ev tasarımı bütün Avrupa ülkeleri tarafından benimsendi ve uygulanır hale gelmiştir. 1996 yılından 2010 yılına kadar Pasif Ev standartlarındaki evler, 25.000’den fazla bir sayıya ulaştı ve bu evlerin çoğu Almanya ve Avusturya sınırları çevresinde yapıldı. Kuzey Amerika’ da ise, ilk Pasif Ev örneği ancak 2003 yılında Urbana, Illinois’ te inşa edilmiştir. Bugün dünya genelinde Pasif Ev standardına göre inşa edilmiş ev sayısı 50.000’den fazladır. Bu evlerin 18.000’i Avusturya’ dadır.

ERKE kurucu ortağı Ö. Dilda YAMAN, Passive House Institute tarafınca Pasif Ev Tasarımcısı olarak yetkilendirilmiştir. Sürdürülebilirlik konusunda sürekli artan heyecanı, pasif ev konusuyla daha da artan ERKE, dünyamıza olan olumsuz etkilerin minimize edilmesi konusunda tecrübesini daha da derinleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

Yüksek miktarda yalıtım sağlaması,
• Yalıtımı yüksek pencere ve kapı sistemlerinin kullanılması,
• Bina kabuğunun (dış yüzeyinin) hava sızdırmaz özelliğinin bulunması,
• Verimi yüksek ısıyı geri kazandıran havalandırma sisteminin olması,
• Geri dönüştürülebilir, enerji entegrasyonunun bulunması

Pasif ev standardına uygun tasarlanan yapılarda uyulması gereken 5 ana ilke bulunmaktadır: 

1- kabukta yüksek ısı yalıtımı,

2- Isı köprüsüz tasarım,

3-Hava sızdırmaz yapı, 

4-Isı yalıtım direnci yüksek pencereler,

5- Yüksek verimlik özelliğine sahip ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi (Pasif evde doğal havalandırma

Pasif Ev Enstitüsü, yenilenebilir enerjileri Pasif Ev binalarına entegre etmek isteyenler için güveni-lir yönlendirme sağlayan üç farklı bina sertifika sınıfı geliştirmiştir. “Yenilenebilir birincil enerji” için toplam talep:

Pasif Ev Klasik: en fazla 60 kWh/(m2yıl),

Pasif Ev Artı: 45 kWh/(m2yıl)

Pasif Ev Premium: 30 kWh/(m2yıl)

Pasif Ev Premium durumunda, en az 120 kWh/(m2yıl) üretilmelidir. Her üç sınıf için ısıtma / so-ğutma talebi 15 kWh/(m2yıl)’ı geçmemelidir.

 

1. Yüksek düzeyde konfor
2. Tüm bina boyunca tutarlı temiz hava beslemesi
3. Uzun ömürlü yapı: önemli ölçüde azaltılmış nem hasarı riskiyle küf içermeyen binalar
4. Artan enerji fiyatlarına rağmen son derece düşük ısıtma ve soğutma maliyetleri
5. Derinlemesine iyileştirilmiş bir iç ortam

Yapılar Almanya’daki Pasif Ev Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Daha sonra bu yapılar enstitünün vermiş olduğu standartlara uygun olmalarına bağlı olarak sertifikalandırılır.

PassivHaus’un tasarlanması yüksek düzeyde teknik bilgi gerektirmektedir. Bu konuda PHI veya aracı kuruluşlar tarafından verilen ‘Sertifikalı PassivHaus Tasarımcısı Eğitimi -CEPH Training- ’e katılmış mimarlar, mühendisler ile çalışmak gerekmektedir. Projenin uzmanları tarafından ele alınması zaman ve para kaybını azaltmaktadır. Aksi takdirde binanın her ne kadar PassivHaus ilkelerine göre tasarlanmış olduğu düşünülse de, PassivHaus Enstitüsü kontrolünde yapılan hava sızdırmazlık testinden geçer not almaması durumunda sertifika alınamamaktadır.

Projeler
string(2) "77"