breeam sertifikası

BREEAM SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI

BREEAM SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI

ERKE, sürdürülebilir bina inşa etmek isteyen müşterilerine tam kapsamlı BREEAM Sertifikası danışmanlığı ve yönetimi hizmeti sunmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunda disiplinlerarası uzman ekibi ile proje paydaşları arasında sinerji oluşturarak bütünleşik bir süreç yönetir.

 

BREEEAM (BRE Environmental Assessment Method) Nedir?

BREEAM master plan projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen yeşil bina derecelendirme sistemlerinden breeambiridir. Yeni İnşaat, Renovasyon ve Mevcut Binalar için bir dizi yaşam döngüsü aşamaları ile ilgili gereklilikleri ortaya koyar. BREEAM ilk kez 1990 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bugüne toplamda 78 ülkede kullanılarak 561.100’den fazla sertifikalı, 2.262.900 kayıtlı bina elde dilmiştir.

BRE Trust Nedir?

BRE Trust, özellikle yapı sektöründe araştırma ve eğitim alanlarında çalışmalar yapan en büyük İngiliz hayır kurumudur. Bilginin, inovasyonun ve kamu yararı için iletişimin geliştirilmesi için 2002’de kurulan BRE Trust, BRE Grubunun “daha iyi bir dünya kurma” hedefini gerçekleştirmek için yardımcı olacak yeni araştırma ve eğitim programlarına fon sağlamaktadır.

Bre Grubu Nedir?

BRE grubu, Bre Global, BRE ve BRE Ventures olarak üçe ayrılmaktadır.

BRE Global, yangın, güvenlik, çevre ve diğer ürün ve hizmetlerin, performans kalitesini korumak ve artırmak için çalışmaktadır. Uluslararası pazarda ürünlerin sertifikalandırılmasını sağlayan bağımsız, üçüncü taraf onay kuruluşudur. Bağımsız araştırma yoluyla yeni üretilen bilgiler binaların, evlerin ve insanların güvenli, verimli, üretken, sürdürülebilir ve keyifli alanlar oluşturmasını sağlamaya yardımcı olan ürünleri, standartları ve nitelikleri belirler. Üçüncü taraf sertifika hizmetlerinden biri BREEAM’dir. BRE Global, BREEAM metodolojisini geliştirmekle birlikte bağımsız BREEAM Değerlendiricilerini eğitir ve lisan verir. Bununla birlikte, Global Çerçeve Standardı (BES 6001), inşaat malzemelerinin sorumlu kaynaklardan üretildiğini kanıtlar. Environmental Profiles (Çevresel Profiler) yapı malzemeleri ile ilgili çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntemdir. ISO 9001 bir kuruluşun kalite yönetim sistemini değerlendirmek ve belgelemek için kullanılan standarttır. ISO 14001 bir kuruluşun çevre yönetim sisteminin kalitesini ve çevreye olan bağlılığını göstermektedir. OHSAS 18001, sağlığın ve güvenliğin şirket politikalarına ve çalışma uygulamalarına tam olarak bütünleşmiş edilmesine yardımcı olmaktadır.

GreenBookLive Nedir?

GreenBookLive, BRE Global tarafından sunulan yangın, güvenlik ve sürdürülebilirlik ile ilgili sertifikalı ürünlerin ücretsiz çevrimiçi veri tabanıdır. Mimarların, tasarımcıların, son kullanıcıların ve ihale dökümanları hazırlayan ekiplerin çevresel etkileri düşük olan ürünleri belirlemelerine yardımcı olmaktadır. GreenBookLive’de, tüm yapı malzemeleri için geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, eğitimli ve lisanslı BREEAM Değerlendiricilerinin ve nitelikli BREEAM AP (Akreditede Profesyoneller) uzmanlarının listeleri bulunmaktadır.

BREEAM Assessor nedir?

BREEAM uzmanı, BRE Global tarafından lisanslandığı ve izlendiği sertifikasyon tipinde yeterlilik seviyesine sahiptir. Görevi resmi değerlendirme sürecini yönetmek ve müşteri adına proje için sertifikasyona başvurmaktır. Bunu yaparken, uygun sistemi teyit ederek, ilgili sistemin kriterlerini uygulayarak ve değerlendirmeyi kolaylaştıracak şekilde müşteriyle ve ilgili paydaşlarla irtibata geçecektir. Sadece BRE Global lisanslı değerlendiricileri değerlendirme sertifikası için teklif, kayıt, taahhüt ve başvuruda bulunabilir.

BREEAM AP Nedir?

Sürdürülebilirlik ve çevre tasarımı konusunda uzman olup aynı zamanda BREEAM ve değerlendirme sürecine yüksek seviyede hakim olan kişilerdir. BREEAM AP, BREEAM’de tanımlanan ve tanınan bir ‘sürdürülebilirlik şampiyonu’ türüdür.

BREEAM AP, plan uyumluluğuna, hedef belirlemeye ve performans izlemeye yönelik çözümler için projeler arası değerlendirme ve işbirliğini kolaylaştırarak müşterilere ve proje ekiplerine yardımcı olarak uzmanlıklarını kullanmaktadır.

Bir BREEAM AP, lisanslı bir BREEAM denetçisi değilse, BREEAM değerlendirmesini üstlenemez ve ilgili sertifikasyon sistemi için başvuramaz.

Bre Academy Nedir?

BRE Academy, profesyoneller ve işverenler için harmanlanmış eğitim programlarının uluslararası sağlayıcısıdır. BRE ve endüstri uzmanları tarafından geliştirilen, hem çevrimiçi, hem de sınıf içi zengin, kaliteli derslerin yanı sıra, öğrenme materyalleri, öğrencilerden, yapı sektöründe çalışan profesyonellere kadar geniş bir kitleyle paylaşılmaktadır.

BRE Akademi’nin amacı, kurumların iş geliştirme hedeflerini gerçekleştirmelerine, kariyerlerinde profesyonel meslektaşlarına yardımcı olmalarına ve sektördeki yeni nesil yetenekli görevlileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
BRE Akademi, dünya çapında eğitim ve öğretim programları sunmaya kendini adamıştır. Eğitim portföyleri, aşağıdakileri içeren bir dizi konu alanını kapsamaktadır: BIM, BREEAM, Design, Enerji, Yangın, Sağlık ve Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik, Atık gibi konuları içermektedir.

BREEAM Sertifika Seviyeleri ve Yüzdeleri Nelerdir?

BREEAM binanın performansa dayalı tasarım, inşaat, tedarik ve operasyon süreçlerini değerlendirir. Değerlendirmeler, bağımsız, lisanslı değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir ve Geçer, İyi, Çok İyi, Mükemmel ve Olağanüstü seviyelerinde derecelendirilir.

 • BREEAM Geçer (Pass) >30%
 • BREEAM İyi (Good) >45%
 • BREEAM Çok İyi (Very Good) >55%
 • BREEAM Mükemmel (Excellent)>70%
 • BREEAM Olağanüstü (Outstanding) >85%

breeam

BREEAM Kategorileri Nelerdir?

 • Yönetim (%12): Şantiye yönetimi ve binanın kullanım süreçlerinin yönetimindeki çevreci kriterlerdir. Bu kategoride
 • Enerji (%19): Yapıların enerji tüketimlerini en aza indirgemek amaçlanmaktadır.
 • Sağlık ve Konfor (%14): İnsan sağlığı, yapı kullanıcılarının konforunu artırma yönündeki tasarımları teşvik etme ve ödüllendirme amaçlamaktadır. Aranan kriterlerde doğal havalandırma ve günışığı kullanımı öne çıkmaktadır.
 • Ulaşım (%8): Bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmektedir.
 • Su (%6): Su tüketimini azaltan sistemlerin kullanılmasının teşvik edilmesidir.
 • Malzeme (%12,5): Kullanılan yapı malzemelerinin çevresel etkileri onaylanmış malzemelerden seçilmesinin teşvik edilmesi.
 • Atık (%7,5): Yapı üretim sürecinde çıkan atıkların geri dönüşümü ve bina işletim ve kullanım sürecinde çıkan atıkların değerlendirilmesi desteklenir, bu yöndeki tasarımlar ödüllendirilir.
 • Saha Kullanımı ve Ekoloji (%10): Daha önce hiç kirletilmemiş arazileri ve biyoçeşitliliği korumak hedeflenmiştir.
 • Kirlilik (%6,5): Küresel ısınmaya etkisi olan zararlı akışkanlar, ışık-gürültü kirliliği, toprak ve su kaynakları kirliliğini önleyecek tasarımların teşvik edilmesidir.
 • Risk (%1)
 • İnovasyon (%10): BREEAM standart değerlendirme ölçütlerinin üstündedir. Diğer kredi kategorilerinin üzerinde, sürdürülebilirlik alanında yenilik getiren fikirlere, tasarımlara, yönetim sürecine veya teknolojik gelişmeye yapılan katkıları ödüllendirir.

**Yukarıdaki puanlama sistemi, BREEAM sertifikasyon sisteminin Yeni Binalar (BREEAM International New Construction 2016) için olan derecelendirme sistemine göre verilmiştir.

breeam

BREEAM Sertifika Aşamaları Nelerdir?

 BREEAM sertifika sürecine giren bir yapı 2 aşamalı olarak sertifika alır. Bunlar;

 • Tasarım aşaması değerlendirme, bu çalışma ara sertifika ile sonuçlanır.
 • İnşaat sonrası değerlendirme, nihai sertifika alınır.

 

BREEAM Yapı Kategorileri Nelerdir?

BREEAM International New Construction

BREEAM Yeni Binalar sertifikası binayı çevreleyen doğal, yapay, yerel tüm çevresi dahil olmak üzere tasarım, inşaat ve amaçlanan kullanım aşamaları kapsamında değerlendirir.

 • Hangi bina tipleri için uygundur?

Tüm yeni inşa edilen kamu, özel, konut ve ticari binalar sertifika sistemine dahil edilebilir. Standartlarda listelenmiş ya da kapsam dışında olan farklı bina tipleri için Bespoke Süreci uygulanır. Bu uygulama yatırımcıya projenin gereklilikleri doğrultusunda kriterlerin adaptasyonuna izin verir.

BREEAM In-Use

Bina yöneticilerinin işletme maliyetlerini azaltmalarına ve mevcut binalarda çevresel performansı arttırmalarına yardımcı olacak bir programdır.

 • Hangi bina tipleri için uygundur?

Tüm mevcut ticari binalar için uygundur. Şimdilik konutlarda mevcut bina sertifikası uygulanmamaktadır.

 • Nasıl bir farklılık sağlar?

Yatırımcılara, bina kullanıcılarına aşağıdaki yararları sağlamaktadır:

 • Operasyon maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak,
 • Binanın değerini ve pazar talebini artırmak,
 • Bina çalışanlarının konforunu, verimliliğini ve memnuniyetini artırmak,
 • Modellenmiş çıktılar ile işletimsel çıktılar arasındaki ‘performans açığı’ arasında köprü oluşturmak,
 • Bağımsız üçüncü parti sertifikasının sağlanmasını sağlamak.

BREEAM International Refurbishment Fit-Out Technical Standart

Bu standart geliştiricilere ve bina sahiplerine yenileme veya fit out projelerini tamamlarken gereksiz çevresel zararları değerlendirip azaltmayı amaçlar. Değerlendirme sürecinin ardından iyileştirilen binanın kabuğu, strüktürü, temel çekirdek hizmetleri kapsamında sertifika verilir.

 • Nasıl bir farklılık sağlar?

Yatırımcılara, bina kullanıcılarına aşağıdaki yararları sağlamaktadır:

 • Mevcut binaların yıkılması ve yeniden inşa edilmesi yerine geleceğe yönelik iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanır,
 • Genel bina performansını geliştirir, bu da genel işletme maliyetlerini düşürür,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir ticari liderliği göstermek için bir rehber oluşturur,
 • Binanın çevresel performansının karşılandığına dair belge ve güvence sağlar.
 • Hangi bina tipleri için uygundur?

Bu sertifika tipi perakende ve ofis gibi ticaret binalarından konut tipi olan öğrenci ve bakım evlerine kadar geniş bir bina aralığını kapsar. Aynı zamanda kamu binaları olan okul ve hastane gibi bina tipleri için de başvurulabilir. Çalışma Sistemi Nasıldır?İnşaat yatırımcısı öncelikle lisanslı bir BREEAM Yenileme ve Fit Out Uzmanı ile çalışmalıdır. Projeye bir uzman atandıktan sonra, bir dizi saha ziyareti düzenlenir. Bu ziyaretler, genellikle ön değerlendirme aşamasında ve bina yenilemesi yapıldıktan hemen sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilir. Değerlendirme uzmanı, saha ziyaretleri sırasında ve sonrasında değerlendirmelerini tamamlarken, proje ekibinden gerekli kanıtları toplamaya devam eder.

BREEAM Communities

Büyük ölçekli projelerin sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilmesi, ölçülmesi ve sertifikalandırılması için bir rehber oluşturur. Master plan süreci boyunca planlamacılara, yerel makamlara, geliştiricilere ve yatırımcılara bir çalışma rehberi sağlar.

 • Hangi bina tipleri için uygundur?

Kentsel dönüşüm projeleri dahil orta ve büyük ölçekli tüm projelere uygulanabilir.

 • Nasıl bir farklılık sağlar?

Yerel yönetimlere, geliştiricilere, şehir planlamacılarına ve yerel insanların yaşadığı ve çalıştığı topluluklara şu yararları sağlar:

 • İnsanlara ve çevreye faydalı aynı zamanda ekonomik olarak başarılı sürdürülebilir toplumların oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • Tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilir ilke ve hedefleri master plana dahil ederek insanların yaşamak ve çalışmak istediği şekilde yaşam alanlarının yaratılmasını sağlamak, çalışanların memnuniyetini arttırmak,
 • Master plan sürecinde verimliliği artırmak için bir çerçeve, rehber sağlamak, proje boyunca zamandan ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olmak,
 • Master planın sürdürülebilirliği konusunda bağımsız üçüncü parti sertifikasının sağlanması,
 • Proje katılımcılarına ve kiracılara kurumsal, sosyal sorumluluk, işletme raporlaması ve sürdürülebilir iş liderliği konularında katkıda bulunmak.

BREEAM Bespoke

 • Hangi bina tipleri için uygundur?

Bir bina eğer BREEAM kapsamında belirlenen bina tipleri arasına girmiyorsa diğer bir deyişle standart dışı bir bina ise Bespoke Assessment olarak adlandırılan sertifika tipi takip eilerek binaya sertifika alınabilir. İşveren ve danışman BRE Global’a başvurarak prosedürün nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili tavsiye ve bilgi almalıdır. Veri Merkezleri hangi sertifika tipini takip etmelidir?Veri Merkezleri için İngiltere’de BREEAM Data Centers 2010 takip edilmektedir. Uluslararası olarak ise şimdilik Bespoke takip edilmektedir. Fakat BRE Global Veri Merkezileri için oluşturulan sertifika tipini güncelledikten sonra Bespoke’a gerek kalmayacaktır.

 

Neden BREEAM?

BREEAM puanlama sisteminden yüksek puan almak, daha sürdürülebilir bir yapı inşa etmek, binanın marka değerini arttırmak ve en önemlisi binanın yapımı ve tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verdiği zararı minimize etmek adına farklı bina tipolojileri için farklı inovatif yaklaşımlar ve mühendislik pratiklerinin geliştirilmiş olması demektir.

BREEAM sertifikası, bir binaya uluslararası saygınlık ve tanınırlık sağlar. BREEAM, bir binanın üstün standartlarda inşa edilmiş olduğunu gösterir. BREEAM yeşil bina derecelendirme sistemi LEED’e göre daha eskidir. Her iki sistemde kendi içinde çıkarmış oldukları versiyonlarla evrilmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Özellikle müşterilerin LEED ve BREEAM karşılaştırması ulusal açıdan her iki sertifikanın güçlü ve zayıf noktaları açısından oldukça zor ve yanıltıcı olabilmektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de Yeşil Bina Sayısı Artıyor mu?

Dünya nüfusu son 60 yılda katlanarak hızla artmış, 1950’de 2,5 milyardan bugün 7 milyara kadar ulaşmıştır. Bu artış, sınırlı olan doğal enerji kaynaklarına karşı olan talebi arttırmış, bu talep doğrultusunda küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması, su kıtlığı, su miktarının ve kalitesinin azalması, ormansızlaşma, otomobil kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ve sağlık problemlerinin artması gibi çevresel problemler ortaya çıkarmıştır. Binalar toplam sera gazı salımlarının yaklaşık %40’ından sorumlu oldukları için sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesinde inşaat sektörü ve işletme süreçleri ile çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu sebeple, yapı sektörü için yeşil bina yapımı günümüzde alternatif değil bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Maliyetleri Nedir?

Yeşil bina derecelendirme sistemleri, kayıt, değerlendirme ve danışmanlık ücretileri dışında projeye ekstra maliyet getirmemektedir. Bununla birlikte projede takip edilen krediye göre ve istenilen sertifika seviyesine göre değişebilmektedir diyebiliriz. Özellikle BREEAM’de LEED’den farklı olarak uzman bir ekolojist ve jeojolist ile çalışmak durumunda kalınabilir ki buda projeye çok fazla maliyet yükü getirmeyecektir. Özellikle sertifikanın projeye katacağı değer ve işletim giderleri düşeceği düşünülürse başta ödenen ek maliyet oldukça önemini yitirmektedir.

BREEAM projesi için BRE-GLOBAL’a kayıt yaptırılır ve projenin büyüklüğüne göre kayıt ücretleri değişmektedir. Bununla birlikte tasarım sertifikası için ayrı, imşaat sertifikası için ayrı ücretlendirme yapılmaktadır. Proje tasarım ve inşaat birliktede gönderilebilir.

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık şirketi olarak disiplinler arası uzman ekibimiz işvereni optimum çözümlere doğru yöneltmektedir. Bu yaklaşım yatırımcıya güven vermekte, yatırımcıya gereksiz ek maliyet getirmemektedir.

YEŞİL BİNA DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ DİĞER HİZMETLER

Kaynaklar

http://www.breeam.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/BREEAM

www.breeam.nl

https://www.bre.co.uk/index.jsp

http://www.bre.co.uk/academy/training

 

REFERANSLAR