collectionTop

WELL

WELL v2, tasarım müdahaleleri, operasyonel protokoller ve politikalar yoluyla insan sağlığını geliştirmeyi ve bir sağlıkla esenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan en son bilimsel araştırmalarla desteklenen stratejiler içerir. WELL Building Standard'ın (WELL v1) ilk sürümünün öncü temeli üzerine inşa edilen WELL v2, dünya çapında çeşitli WELL kullanıcıları, uygulayıcıları, halk sağlığı uzmanları ve inşaat bilimcilerinden oluşan bir topluluktan uzmanlık alır.

Sistemin, zaman içinde özgünlük ve uzmanlık açısından büyümesi, farklı proje türlerini ve konumları barındıracak, yeni kanıtlara ve sürekli gelişen halk sağlığı koşullarına yanıt verecek şekilde uyarlanması amaçlanmaktadır.

WELL Bina Standardı, binalar ve kuruluşlar için insan sağlığını ve esenliğini artıran daha düşünceli alanlar yaratmaya yönelik bir araçtır.

https://erketasarim.com/well-sertifikasi

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

Adil: Özellikle dezavantajlı veya savunmasız nüfuslar dahil olmak üzere çeşitli insanlara fayda sağlamayı amaçlar.

Küresel: Dünya çapında birçok uygulamada uygulanabilir, ulaşılabilir çalışmalar önerir.

Kanıta Dayalı: IWBI danışmanları da dahil olmak üzere, işbirlikçi bir uzmanlar grubu tarafından onaylanan, çeşitli disiplinlerde titiz bir araştırma sürecinden yararlanır.

Teknik Olarak Sağlam: Sektörün en iyi uygulamalarını tanımlar ve performans doğrulamasıyla  titiz bir üçüncü taraf doğrulama süreci sonucu, uygulanan stratejileri doğrular.

Müşteri Odaklı: Özel koçluk hizmetleri, dinamik kaynaklar ve yolculuğu yönlendirmek için sezgisel bir platform aracılığıyla WELL kullanıcılarının başarısına destek olur.

Dirençli: Araştırma, bilim, teknoloji ve toplumdaki gelişmelere ayak uydurur, yeni bulguları entegre ederek sürekli gelişme gösterir.

Total points achieved WELL Certification WELL Core Certification    
Minimum points per concept Level of certification Minimum points per concept Level of certification  
40 pts 0 WELL Bronze 0 WELL Core Bronze
50 pts 1 WELL Silver 0 WELL Core Silver
60 pts 2 WELL Gold 0 WELL Core Gold
80 pts 3 WELL Platinum 0 WELL Core Platinum

  1. Hava: WELL Hava konsepti, bina tasarımı ve işletim stratejileriyle insan konforunu içeren çeşitli stratejiler aracılığıyla bir binanın ömrü boyunca yüksek düzeyde iç hava kalitesi sağlamayı amaçlar.

 

İç hava kalitesini iyileştirmenin etkisinin önemli olduğu açıktır. Yakın tarihli bir küresel hastalık yükü çalışmasında, hava kirliliği dünya nüfusu için onuncu en önemli hastalık nedeni olarak derecelendirildi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin küresel olarak 2012'de yaklaşık yedi milyon erken ölüme sebep olduğunu öngörmektedir. WELL Air Concept, üretkenlik, esenlik ve sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için temiz havayı teşvik etmek ve insanların zararlı kirletici maddelere maruz kalmasını en aza indirmek için bütünsel tasarım stratejilerini uygulamayı amaçlamaktadır.

 

  1. Su: WELL Su konsepti, bina kullanıcılarında yeterli su kullanım oranını artırmayı, binalardaki kirli su ve aşırı nemden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmayı ve su bilinciyle ile birlikte daha iyi altyapı tasarımı yoluyla uygun kalite standartlarını sağlamayı amaçlar.

Temiz su, sanitasyon ve hijyene evrensel erişim, genellikle halk sağlığı yaklaşımlarında ayrılır, fakat hepsi birbiriyle ilintilidirler.  Uygun el yıkamayı destekleyen herkes için iyi tasarlanmış ve donanımlı alanların sağlanması, kötü hijyen uygulamalarıyla ilişkili solunum yolu hastalıklarına yakalanma risklerini azaltmalıdır.

  1. Beslenme: WELL Beslenme konsepti, meyve ve sebzelere erişimi artırarak, yüksek oranda işlenmiş gıdaları sınırlar ve bireyleri daha sağlıklı seçimlere yönlendiren ortamlar tasarlamayı hedefler.

 

Beslenme kalıplarımız, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz binalar ve topluluklar dahil olmak üzere kişisel, kültürel ve çevresel faktörlerin toplamından etkilenir. Beslenme ortamlarımızın tasarlanma ve işletilme şeklinin yanı sıra bu ortamlardaki yiyecek ve içeceklerin mevcudiyeti ve bunlara erişim, sağlıklı beslenmeyi destekleyerek insan sağlığını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Beslenme kalitesinin iyileştirilmesi, hem destekleyici politikaları hem de çevresel değişimi içeren bütüncül bir yaklaşımı gerekmektedir.

 

  1. Işık: WELL Işık konsepti, sirkadiyen faz bozulmasını azaltan, uyku kalitesini iyileştiren ve ruh haliyle üretkenliği olumlu yönde etkileyen bir aydınlatma ortamı sağlamayı amaçlar.

 

İnsan sağlığına odaklanan aydınlatma stratejileri oluşturmak için gün ışığını ve elektrik ışığını entegre etmek, görme keskinliği ve konfor için geleneksel gereksinimlerle birlikte daha sağlıklı ve daha üretken ortamlar oluşturulmasını sağlar. Bir alandaki kullanıcıların özel ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak, etkili aydınlatma ortamları yaratmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, bir hastane koğuşundaki hastaların, bir ofis ortamındaki bireylerden farklı aydınlatma gereksinimleri bulunmaktadır. Bu aydınlatma stratejilerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan ortamlar, genel ruh halinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir ve çalışanların üretkenliğini artırabilir.

 

  1. Hareket: WELL Hareket konsepti, hayatımızı geçirdiğimiz alanlar aracılığıyla fırsatlar yaratarak hareketi teşvik etmeyi amaçlar. Küresel fiziksel aktivite anlatımını değiştirmenin etkisi büyüktür. Araştırmalara gore Dünya çapında, fiziksel hareketsizlik %10 azaltılırsa yarım milyondan fazla ölüm önlenebilirken, fiziksel hareketsizlik %25 azaltılırsa bir milyondan fazla ölüm önlenebilmektedir. Ayrıca, fiziksel hareketsizliğin ortadan kaldırılmasının küresel yaşam süresini ortalama 0,68 yıl uzatacağı tahmin edilmektedir.

Hareket, günlük yaşamın tüm yönleriyle bağlantılıdır. Fiziksel aktivite, çok çeşitli aktivite alanlarını kapsar. Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişkiye dair anlayışımız gelişmeye devam ederken artık tüm hareketlerin sağlık için önemli olduğunu ve fiziksel aktivitenin gün boyunca çeşitli şekillerde uygulanabileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle binalarımızın, topluluklarımızın ve sosyokültürel ortamlarımızın hareketi insanlık durumunun hayati bir parçası olarak görülmesi kritik öneme sahiptir.

  1. Termal Konfor: WELL Termal Konfor konsepti, termal konfora bütünsel bir yaklaşım getirir ve insan sağlığını, esenliğini ve üretkenliğini destekleyen binaların tasarlanmasına yardımcı olmak için yenilikçi uygulamalar sunar.

Termal konfor sübjektiftir, bu da herkesin aynı koşullar altında eşit derecede rahat olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu, binalarda termal konfora yönelik herkese uyan tek bir yaklaşımın çok sayıda insan için her zaman başarısız olacağını belirtir. Termal ortamdaki bireysel tercihler ve olası değişiklikler nedeniyle, tüm bina sakinlerini tatmin eden konforlu bir termal ortamın elde edilmesi zordur. Tüm  bina kullanıcılarının bireysel tercihlerini karşılayabilecek bütüncül bir ısıl konfor yaklaşımına ihtiyaç vardır. Mümkün olduğunda kişiye özel termal konfor cihazları kullanılmalıdır. Bunların, kişilerin beyan ettiği üretkenlik oranlarını iyileştirdiği, hasta bina sendromuyla ilişkili semptomları azalttığı ve termal konforu artırdığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, tüm bireysel tercihlere uyan sıcaklık seviyelerini ayarlamanın zorlukları nedeniyle, termal konfor koşulları, en fazla sayıda insan için temel memnuniyet yaratmalıdır. Genel olarak, sistemler her zaman insan merkezli termal bölgeleme göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve sistemin termal performansını optimize etmeye yardımcı olmalıdır.

 

  1. Ses: WELL Sound konsepti, bina sakinlerinin sağlığını ve refahını iyileştirmek amacıyla barındırabilecekleri araştırmaya dayalı tasarım hususları yoluyla akustik konforu ele alan kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım sağlamayı amaçlar.

 

Gürültüye aşırı maruz kalmanın bir sonucu olarak işitme bozukluklarındaki ve diğer çeşitli sağlık sorunlarındaki artışla birlikte, her bireyin akustik konfor ihtiyaçlarını karşılayacak tek bir alan tasarlamak mümkün değildir. Bununla birlikte, bir mekanda en iyi uygulamalı akustik tasarımın etkilerine yönelik mevcut araştırmalar, inşa edilmiş çevrede akustik konfor sorununu ele almak için bütüncül bir yaklaşımın elde edilebileceğini göstermektedir. Yalıtılmış ve dengeli bir HVAC sisteminin planlanması ve devreye alınması, arka plan gürültü seviyesi için bir sağlam oluşturur. Cephe elemanlarının güçlendirilmesiyle, bina sakinlerinin konforu, sağlığı ve üretkenliği yararına olacak şekilde dışarıdan gelen gürültü girişi azaltılabilir. Bölme elemanlarına cam eklenmesi, bağlantı ve kapı boşluklarının kapatılması, kapalı mekanlar arasında hava boşluğu sağlanması ses mahremiyetini destekler ve bina sakinlerinin konforunu artırır. Bir alandaki sert yüzeylerin emici malzemelerle değiştirilmesi, yansıyan ses enerjisini azaltabilir ve akustik mahremiyeti daha iyi kolaylaştırabilir veya tersine, konuşma ortamını iyileştirebilir. Tutarlı arka plan ses seviyeleri, bir ses maskeleme sistemi kullanılarak bir alana dahil edilebilir, böylece, sinyal-gürültü oranı iyileştirilebilir.

  1. Malzemeler: WELL Malzemeler konsepti, yapı malzemeleri ve ürünleri seçmek için iki strateji geliştirir. Birincisi, içeriğin açıklanmasını teşvik ederek malzemelerle ilgili okuryazarlığı artırmak, ikincisi ise insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri en aza indirmek için ürün bileşiminin değerlendirilmesini teşvik eder. Her iki strateji de tedarik zincirindeki veri boşluklarını kapatmayı, yeniliği destekleyerek daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir ürünlere yönelmeyi hedefler.

 

  1. Akıl: WELL Akıl konsepti, çeşitli önleme ve tedavi çabaları yoluyla bilişsel ve duygusal sağlığı destekleyen tasarım stratejilerin uygulanmasını teşvik eder. Bu müdahaleler, bir topluluktaki farklı geçmişlere sahip bireylerin kısa ve uzun vadeli ruh sağlığını ve refahını olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir.

Çalışan nüfus arasında ruh sağlığı sorunlarının yüksek yaygınlığı göz önüne alındığında, işyeri ruh sağlığının geliştirilmesi, önlenmesi ve müdahaleleri için giderek daha önemli bir hedef  olmaktadır. Ruh sağlığının geliştirilmesi için uygulanabilir birçok strateji vardır; pozitif çalışma ortamlarını teşvik etmek için iyileştirmeler ve stres yönetimi programlarının sağlanması dahil olmak üzere herkes için sağlıklı yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması, madde kullanımı ve bağımlılık hizmetlerine ve tedavisine erişimi destekleyen programların sağlanması gibi stratejiler örnek olarak verilebilir. Son olarak, doğayla teması artırmak gibi tasarım stratejileri, azalan depresyon ve kaygı seviyeleri, artan dikkat kapasitesi, iş stresi ve hastalığından daha iyi kurtulma, artan ağrı toleransı dahil olmak üzere çok sayıda sağlığı geliştirici fayda ile ilişkilendirilmiştir.

 

  1. Topluluk: WELL Topluluk konsepti, sağlık eşitsizliklerini ele almaya ve sosyal çeşitlilik ile katılımı teşvik etmeye odaklanan tasarım, politika ve operasyon stratejilerinin uygulanmasını teşvik eder. Sağlık hizmetlerine erişim sağlamak, gerçekten eşitlikçi, çeşitlilik içeren ve sağlıklı topluluklar için bir temel oluşturabilir.

 

Toplum refahını desteklemek, bireysel ve toplu sağlığı etkileyen temel faktörleri desteklemekle başlar. Kapsamlı sağlık hizmetlerine eşit ve uygun fiyatlı erişim sağlamak, sağlık eşitsizliklerini ve genel sağlık maliyetlerini azaltarak daha iyi bireysel ve toplum sağlığı oluşmasını sağlar. İsteğe bağlı hizmetlerden ücretli hastalık izni politikalarına ve teşvik temelli girişimlere kadar sağlığı geliştirme programları, sağlık risklerini azaltırken çalışanların iş tatminini, benlik saygısını iyileştirebilir.

string(2) "72"